© Rademakers Renovatie & Onderhoud 2015
Home OVER DIENSTEN NIEUWS CONTACT

NIEUWS

Lage btw renovatiewerk

vervalt, maar blijft voor

stukadoorswerk!

Per 1 juli 2015 vervalt het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 procent voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. De permanente regelingen voor stukadoorswerk en isolatiewerkzaamheden blijven gewoon 6% btw! Om de bouw- en woningmarkt een impuls te geven werd op 1 maart 2013 het btw-tarief op de arbeidskosten tijdelijk verlaagd van 21 naar 6 procent. Deze maatregel eindigt nu en het kabinet is niet van plan de regeling te verlengen. Helaas, want vloeren, terrazzo en op maat gemaakte goederen die onderdeel van de woning gaan uitmaken vallen onder deze tijdelijke regeling. Lage btw stukadoren en isoleren blijft! Het lage btw-tarief van 6 procent blijft wel van toepassing op het stukadoren (en schilderen) van woningen ouder dan twee jaar en het aanbrengen van isolatiematerialen aan deze woningen, ook na 30 juni 2015. Dit zijn namelijk geen tijdelijk verlaagde tarieven, maar permanente regelingen.

NOA-Afbouwgarantie

Voor afbouwbedrijven

met particuliere

opdrachtgevers

De NOA-Afbouwgarantie is in het leven geroepen doordat de particuliere markt voor de afbouw van grote betekenis is. Veel afbouwbedrijven voeren afbouwwerkzaamheden uit voor consumenten. Daarbij moeten de afbouwbedrijven zich realiseren dat de consument goede kwaliteit van product en dienst verlangt, maar ook verdient! Met onze afbouwgarantie weten consumenten zeker dat ze kunnen rekenen op goede kwaliteit. Duidelijkheid voor beide partijen Particuliere opdrachtgevers moeten goed geïnformeerd worden over de gebruiksmogelijkheden van de producten en diensten van een NOA-Afbouwgarantie- bedrijf. Daarnaast wordt vaak garantie verlangd en moet de overeenkomst voor alle partijen eerlijk en objectief zijn. Betrouwbaarheid is voor consumenten van grote betekenis. NOA wil met de NOA- Afbouwgarantie vertrouwen winnen van de aangesloten bedrijven en heeft daarom consumentenvoorwaarden opgesteld in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Daarin staan de rechten en plichten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Dat is wel zo duidelijk voor beide partijen.

Herstel in bouw helpt ook

andere sectoren

Het Nederlandse bedrijfsleven laat dit jaar en volgend jaar op alle fronten groei zien. Met name van het herstel in de bouw gaat een heilzame werking uit op andere sectoren, concluderen economen van ING in een dinsdag gepubliceerd rapport. De bouwproductie neemt dit jaar volgens ING met 6 procent toe, met name onder invloed van de aantrekkende woningmarkt. Ook in andere branches, waaronder wegtransport en binnenvaart, gaan de zaken daardoor beter. Ook groothandels verkopen meer producten, maar zien hun omzet gemiddeld genomen niet stijgen. Dat komt doordat in de oliehandel de opbrengsten met bijna een kwart zijn afgenomen door de sterke prijsdalingen sinds vorig jaar. Het opgeklaarde sentiment en de verbeterde koopkracht bij consumenten zijn niet alleen goed voor de woningmarkt. Ook de detailhandel en horeca profiteren er volgens ING volop van. Winkeliers zien hun verkoopvolumes in zowel 2015 als 2016 naar verwachting met 2 procent aandikken. 03-11-2015
Renovatie - Onderhoud - Aanbouw - Verbouw - Advies - Bouwbegeleiding
NIEUWS